Kontakt

Názov a sídlo firmy

KMEŤ Elektro s.r.o.
Priechod 130
976 11 Selce
okres Banská Bystrica
SLOVENSKO

Kontaktné osoby / konatelia

Radoslav Kmeť
tel.: +421 (0) 915 536 728
e-mail: radoslav.kmet@kmetelektro.sk
Mária Kmeťová
tel.: +421 (0) 905 964 335
e-mail: maria.kmetova@kmetelektro.sk

Identifikačné údaje

IČO: 47 399 571
DIČ: 2023872785
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25063/S
.

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu: 5116197856/0900
formát IBAN: SK39 0900 0000 0051 1619 7856
SWIFT /BIC/: GIBASKBX

Kontaktný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Správa